Förrådsbyggnad i trä avyttras genom anbud

Hörbybostäder avyttrar en förrådsbyggnad. Sista datum för anbud: 8 mars kl. 15.00.

Längd: 5 000 mm, bredd: 6 000 mm, nockhöjd 3 800 mm.
Dubbeldörr och 2 enkeldörrar.
Köparen erlägger betalning innan demontering. Demontering enligt överenskommelse.

Ring för visning invändigt,  telefon 0415-378144.

Anbud ska lämnas skriftligen, senast den 8 mars kl. 15.00
Märk kuvert med ”Anbud förrådsbyggnad Lindholmen 30” Hörbybostäder AB, Att: Eva Hellman Persson Vallgatan 6 A, 242 31 Hörby

Rödmålad förrådsbyggnad med dubbeldörr och enkeldörr.

Sida av rödmålad förrådsbyggnad med enkeldörr.

Kontakta oss