Hyrorna för 2024 är klara

Hörbybostäders hyresförhandling med Hyresgästföreningen för 2024 är nu klar.

Hyrorna höjs med 4,92 procent men vissa avvikelser finns, där korrigering av bruksvärdet skett. Korrigeringarna berör ett fåtal fastigheter och innebär både lägre och högre hyreshöjningar än 4,92 procent beroende på respektive fastighets förutsättningar.

De nya hyrorna gäller från och med 1 januari 2024.

Kontakta oss