Uthyrningspolicy

Vår uthyrningspolicy anges vid respektive lägenhet som publiceras på Boplats Syd men kan också läsas nedan.

Grundkrav

 • För att teckna ett hyresavtal ska du ha fyllt 18 år. Du kan ställa dig i kö redan vid 17 års ålder.
 • Du ska ha för avsikt att bo permanent i lägenheten och vara folkbokförd enligt lag på adressen.
 • Du ska ha en gällande hemförsäkring under hela hyresperioden.
 • Du ska uppfylla inkomstkravet för lägenheten.
 • Vi godkänner att två sammanboende personer står på ett gemensamt hyresavtal under förutsättning att båda personerna är folkbokförda på adressen samt att de inte är förälder, syskon eller barn till varandra.
 • Antalet personer är begränsat utifrån lägenhetens storlek.
 • 1 rok -minst 40 kvm 2 vuxna 1 barn
 • 2 rok -minst 50 kvm 2 vuxna 2 barn
 • 3 rok -minst 80kvm 2 vuxna 3 barn
 • 4 rok -minst 100 kvm 2 vuxna och 4 barn

Avsteg kan göras utifrån den specifika lägenhetens storlek, planlösning och förutsättningar.

Vår huvudregel

Hörbybostäders lägenheter förmedlas via Boplats Syd både till nya och till nuvarande hyresgäster.

Vi rekommenderar samtliga att registrera sig som medlem på Boplats Syd för 300 kr/år. Det är som en bra boendeförsäkring för om något oförutsett händer eller om något i livet förändras och man därför behöver byta bostad.

Läs mer om hur förmedlingsprocessen går till på www.boplatssyd.se.

Undantag från huvudregeln

 • Vid nyproduktion och totalrenoveringar av hela bostadsområden hyrs lägenheterna ut i enlighet med styrelsens beslut för varje enskilt projekt.
 • För bosociala ändamål och vid särskilda stödbehov hyrs en bestämd del av våra lägenheter ut i samarbete med Hörby kommun. Hyreskontrakten är begränsade till två år. Andrahandshyresgästen kan ges möjlighet att överta kontraktet om samtliga krav uppfylls i uthyrningspolicyn och med förutsättning för att det inte finns några störningsärenden (Indirekt förtur).
 • Om en nuvarande hyresgäst söker en ny lägenhet inom fastighetsbeståndet med beaktansvärda skäl (tillgänglighet och/eller ekonomi) omfattas denna inte av våra grundkrav på inkomst och hyresskulder. Under förutsättning att hyresgästen har betalt hyrorna i tid samt uppfyllt sin vårdplikt av sin nuvarande lägenhet hos Hörbybostäder AB. Kravet är också att den nuvarande lägenheten är uppsagd innan det nya hyreskontraktet undertecknas. Den nuvarande hyreslägenheten får inte överlåtas. Förmedlingen sker fortfarande genom Boplats Syds bostadskö. Årsavgift 300 kr betalas till boplats Syd, som krediteras på första hyran i samband med inflyttning till ny lägenhet inom Hörbybostäder ABs fastighetsbestånd.

Inkomstkrav

 • Din inkomst efter skatt ska vara minst två gånger månadshyran.
 • Du ska kunna visa upp minst sex månaders stadigvarande inkomst från inflyttningsdatum.
 • Om två personer söker en lägenhet tillsammans får den sökande och medsökande slå ihop sina inkomster. Medsökandes konto måste vara kopplat till huvudsökandes konto före det att intresseanmälan görs. Om hyreskontraktet ska överlåtas på en av kontraktshavarna kommer den personens betalningsförmåga att omprövas.
 • Om inkomsten inte räcker till godkänner vi borgensman. Borgensmannens årsinkomst ska motsvara tre årshyror och kontraktshavaren ska på egen hand uppfylla 75% av inkomstkravet. Borgensman accepteras och hanteras separat.
 • Vi godkänner också eget kapital om inte inkomstkraven uppfylls. Kapitalet ska motsvara minst tre årshyror och kontraktshavaren ska själv uppfylla 75% av kravet.
 • Du får max ha två betalningsanmärkningar de senaste 12 månaderna. Betalningsanmärkningar hos Hörbybostäder eller andra fastighetsägare accepteras inte. Du ska också ha goda boendereferenser utan försenade hyresinbetalningar eller störningsärenden.
 • Du får inte ha några registrerade skulder hos Kronofogden eller pågående skuldsanering. Du får inte heller haft något utmätnings försök de senaste tre åren.
 • Som inkomst räknas:
  • Lön efter skatt från anställning
  • Pension
  • Eget kapital
  • Ersättning från försäkringar
  • Studiemedel
  • Bidrag (med undantag för försörjningsstöd, etableringsstöd/etableringsersättning som inte accepteras då detta ses som tillfälligt)

Intern omflyttning

Var femte lägenhet (20 % av våra lediga lägenheter) tilldelas i första hand våra nuvarande hyresgäster där de ges möjlighet att söka lägenheten med sin boendetid i stället för sin kötid på Boplats Syd. Dessa lägenheter är markerade med boendetid på Boplats Syds bostadsportal.

För att din boendetid ska räknas ska du själv stå på kontraktet och ha bott i minst 3 år i din nuvarande lägenhet hos Hörbybostäder. Din boendetid ska registreras på Mina sidor.

Direktbyte

För att ett byte ska godkännas behöver du ha bott i din nuvarande lägenhet i minst 12 månader. En skriftlig ansökan om bytet ska lämnas in och samtliga parters ekonomiska förutsättningar ska kontrolleras innan bytet kan genomföras. Besiktningar utförs hos samtliga parter och eventuella åtgärder ska kostnadsregleras före bytet.

Överlåtelse

I vissa fall kan överlåtelse av kontrakt godkännas. I dessa fall krävs alltid ett skriftligt godkännande från Hörbybostäder. Överlåtelsen kan ske till make/maka, sambo eller i vissa fall vid sociala kontrakt.

Andrahandsuthyrning

I vissa fall kan Hörbybostäder godkänna andrahandsuthyrning. Det kräver alltid vårt skriftliga godkännande. I annat fall kan olovlig andrahandsuthyrning leda till uppsägning hyreskontraktet.

Inneboende

Kontraktshavren måste själv varaktigt bo i lägenheten och vara folkbokförd på adressen för att ha rätt till en inneboende. Om den inneboende betalar hyra så får hyresbeloppet aldrig överstiga den gällande månadshyran för lägenheten. Övriga driftkostnader får heller inte överstiga den faktiska kostnaden för vad den inneboende förbrukar. Kontraktshavaren är ansvarig för lägenheten och att regler följs. Hyresvärden ska informeras om inneboende.

Uppsägning

Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader oavsett om flytten sker internt eller externt. Vid dödsfall gäller en månad.

Beslutad: 240507

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta oss