Riktlinjer för uteplats

Frukost i morgonsolen, en liten täppa att odla på eller en yta att vara på tillsammans med vännerna. Uteplatsen är en värdefull del av ditt boende. Många av våra hyresgäster lägger ner ett stort arbete på sina uteplatser, vilket är till glädje inte bara för dem själva utan även grannarna.

Att uteplatserna ger ett välvårdat intryck är en viktig del av upplevelsen av hela utemiljön. För att alla ska trivas har vi ett antal enkla riktlinjer för dig som bor i markplan och som du kan läsa om här.

Collage av två uteplatser: en med en växt i kruka och med vägghängda växter

Riktlinjerna

 • Som hyresgäst har du skyldighet att sköta din uteplats på ett varsamt sätt så att det inte upplevs som misskötsel. Uteplatsen ska ge ett välvårdat och prydligt intryck året om.
 • Odla gärna grönsaker och blommor i krukor. Du får inte lägga upp jord mot plank eller husfasader, då det blir en ökad fuktbelastning.
 • Om det finns en häck runt din uteplats får den inte tas bort eller avvika i höjd från övriga häckar på området. För att säkerställa det så klipper Hörbybostäder höjden och utsidan på häcken. Du ansvarar för att klippa insidan.
 • Inget trädgårdsavfall får läggas i miljöhusen. Några bostadsområden är försedda med container för trädgårdsavfall. I övrigt ansvarar du som hyresgäst för att transportera avfallet till återvinningscentralen i Stavröd.
 • Använd inte kemiska bekämpningsmedel då de påverkar både din hälsa och miljön negativt.
 • Uteplatsen är inget förvaringsutrymme för kartonger, gamla möbler, bildäck eller annat. Detta kan innebära brandfara, fukt och mögelproblem på fasaden samt att det även stör den allmänna trivseln.
 • Vid misskötsel kommer Hörbybostäder att  ta kontakt med dig, så har du möjlighet att åtgärda detta omgående. Annars kommer vi att anlita en entreprenör som åtgärdar uteplatsen. Kostnaden får Du som hyresgäst stå för.
 • Partytält eller liknande får endast sättas upp vid enstaka tillfällen och ska tas ner inom en vecka efter användandet.
 • Badpooler och studsmatta är inte tillåtna på Hörbybostäders område.
 • Att umgås med vänner är trevligt men tänk på din omgivning och dina grannar så att du inte stör.  Endast elgrill får användas, placera elgrillen minst 3 m ut från väggen och så att röken inte besvärar grannen eller orsakar brandfara.
 • När du flyttar från lägenheten besiktigar vi även uteplatsen. Har du gjort förändringar, kan du bli tvungen att återställa innan nästa hyresgäst flyttar in.
 • Tänk på att inte mata fåglar, de förorenar och kan sprida sjukdomar. Matrester drar till sig möss och råttor, som sen tar sig in i fastigheten.
 • Det är inte tillåtet att installera terrass, paraboler, staket och grindar.

Hörby den 12 maj 2020

Styrelsen Hörbybostäder AB

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta oss